Кратък фирмен профил

РТК ООД - Елин Пелин


Контакти

Елин Пелин, 2100
ул. Кирил и Методий 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122082104
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Ремонт, поддръжка и сервизно обслужване на моторни превозни средства, пътностроителна механизация и машини, трактори и кари и специализирана комунална техника, доставка, съхранение и предлагане с цел продажба на резервни части за тях, сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на битови отпадъци, миене и метене на улици, лятно и зимно почистване, озеленяване, поддържане на озеленени площи, предназначени за широко ползване - паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове, периодично поддържане на всички структурни елементи на озеленени площи и насаждения по улици, алеи и площади, вкл. и резитба и оформяне на короните на растенията, картотекиране на дълготрайна декоративна растителност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

08.10.2012: Фирми на Васил Божков ще поддържат новите участъци на...
21.09.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
08.11.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.12.2003: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
01.11.2002: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.11.2002: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 857 пъти
[2016: 323, 2015: 47, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 194, 2011: 52, ... ]