Кратък фирмен профил

Пътстройинженеринг АД - Враца


Контакти

Враца, 3000
ул. Стоян Кялъчев 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106002863
Капитал (лв.): 84 280
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения; производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях; научно-изследователска, проектантска, инженерингова дейност; услуги със строителна техника.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
27.04.2016: Европейската комисия одобри 368 млн. евро за третия лъч на...
28.04.2014: Пет фирми кандидати да ремонтират общинската пътна мрежа и...
02.12.2010: След като контролираното от Васил Божков дружество "Мостстрой"...
17.09.2009: ХД Дунав АД отчете спад от 66 пъти на нетната си печалба до 116...
27.08.2009: Консолидираният шестмесечен отчет на ХД Дунав АД показа нетна...
24.08.2009: Пътстройинженеринг АД - Враца свиква Годишно общо събрание на...
14.01.2009: ХД "Дунав" откри сезона на годишните отчети за публичните...
20.10.2008: Пътстройинженеринг-Враца АД - Враца свиква Годишно общо събрание...
20.10.2008: Пътстройинженеринг-Враца АД - Враца свиква Извънредно общо...
20.10.2008: Пътстройинженеринг-Враца АД - Враца свиква общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 658 пъти
[2016: 241, 2015: 73, 2014: 73, 2013: 146, 2012: 354, 2011: 251, ... ]