Кратък фирмен профил

Родина-91 АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
бул. 25-ти Септември 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124020731
Капитал (лв.): 93 774
 
 
 

Отрасъл: Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 01.08.2017  Предстоящо - 08.06.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия на вълнен текстил и изделия от него; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически и рекламни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; отдаване под наем на дълготрайни активи.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
26.04.2018: Родина-91 АД-Добрич (3RW) Родина-91 АД-Добрич представи...
20.04.2018: Родина-91 АД-Добрич (3RW) В БФБ-София АД са постъпили материали...
04.04.2018: Родина-91 АД-Добрич (3RW) Родина-91 АД-Добрич публикува Годишен...
30.01.2018: Родина-91 АД-Добрич (3RW) Родина-91 АД-Добрич представи...
19.10.2017: Родина-91 АД-Добрич (3RW) Родина-91 АД-Добрич представи...
12.10.2017: Родина-91 АД-Добрич (3RW) Родина-91 АД-Добрич представи...
09.10.2017: Родина-91 АД-Добрич (3RW) Родина-91 АД-Добрич представи...
16.08.2017: Родина-91 АД-Добрич (3RW) Родина-91 АД-Добрич представи...
16.08.2017: Родина-91 АД-Добрич (3RW) Родина-91 АД-Добрич представи...
02.08.2017: Родина-91 АД-Добрич (3RW) На проведено извънредно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 968 пъти
[2016: 738, 2015: 456, 2014: 99, 2013: 199, 2012: 1 111, 2011: 129, ... ]