Кратък фирмен профил

Омега Текстил ООД - Петрич


Контакти

Петрич, 2850
ул. Рокфелер, п.к. 31, Промишлена зона 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 811146612
Капитал (лв.): 2 150 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на ризи, блузи и друго долно облекло
Предмет на дейност: Производство и търговия с шивашки изделия, текстил, конфекция, дървесина, електронна техника, гориво-смазочни материали и кожухарски изделия, транспортни и таксиметрови услуги, пътна помощ в страната и в чужбина, сервизно обслужване на леки, лекотоварни и товарни автомобили, производство и търговия със строителни материали и готови строителни продукти в страната и в чужбина, търговия на едро, производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция в страната и в чужбина, външнотърговски, бартерни и компенсационни сделки, предприемачество, маркетинг, реклама (без кино и печат), консултации, посредничество, лизингова дейност, търговия със селскостопанска техника и машини, строителство, монтаж, проектиране, ремонт и реконструкция, модернизация на хотели, мотели, крайпътни заведения, магазини и заведения за обществено хранене, търговия със стоки и услуги, незабранени със закон.
 

24.09.2014: Производителите на облекла и текстил отчетоха рекордни продажби...
21.08.2007: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.09.2005: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
10.08.1999: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.09.1998: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.07.1997: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
25.04.1997: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
14.06.1994: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 556 пъти
[2016: 203, 2015: 36, 2014: 30, 2013: 61, 2012: 113, 2011: 42, ... ]