Кратък фирмен профил

Диагностично-Консултативен център 3 - Варна ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9023
бул. Константин Фружин
тел.: 052/510567,510 281, 510 569
факс: 052/510281,466403
e-mail: dkc3@abv.bg
WEB-site: http://dkc3.com/
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813154554
ИН по ДДС: BG813154554
Фирмено дело: 4506/99
Брой служители: 74 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 5 (2016)
Оборот (хил. лв.): 1 336 (2016)
ДМА (хил. лв.): 543 (2016)
Капитал (лв.): 556 800
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
 


Регулирана информация

 



Финансови отчети 
На 20.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо тримесечие на 2017 г. на Диагностично-консултативен център 3 - Варна ЕООД - Варна
 Уведомление за финансово състояние за първо тримесечие на 2017 г.
 Информация по Приложение 9 към 31.03.2017
 Пояснителни записки към 31.03.2017 г.

17.11.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.07.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.08.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.06.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...

 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 543 пъти
[2016: 401, 2015: 15, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 80, 2011: 1, ... ]