Кратък фирмен профил

Хигиенно-медицинска индустрия ЕООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Никола Габровски 81, вх.A
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814181757
Капитал (лв.): 2 140 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Внос, износ и търговия с дезинфекционни разтвори, лекарства, инфузионни разтвори, консумативи и препарати за медицински и хигиенни нужди, лекарства, консумативи и препарати за ветеринарна медицина, покупка и производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, валутни сделки (при спазване валутните разпоредби), външнотърговска дейност, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 

28.05.2009: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
19.09.2008: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
23.03.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
15.09.2006: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
18.11.2005: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
05.03.2002: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
21.01.2000: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с...
09.12.1998: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
21.03.1995: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 109 пъти
[2016: 431, 2015: 41, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 155, 2011: 107, ... ]