Кратък фирмен профил

Русенска строителна компания АД - Русе


Контакти

Русе, 7006
Източна промишлена зона п.к. 469
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 827226597
Капитал (лв.): 54 360
 
 
 

Отрасъл: Производство на готови бетонови смеси
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 27.06.2019 
Предмет на дейност: Строителство на граждански и промишлени обекти, производство и търговия с варови и бетонови разтвори, метални конструкции, строителна армировка, дограма и дърводелски услуги, железобетонни елементи и търговия със строителни материали.
 

25.08.2009: Русенска строителна компания АД - Русе свиква Извънредно общо...
18.06.2009: Русенска строителна компания АД - Русе свиква Извънредно общо...
18.06.2009: Русенска строителна компания АД - Русе свиква Годишно общо...
18.06.2009: Русенска строителна компания АД - Русе свиква Годишно общо...
13.03.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.09.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
23.05.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
26.08.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
22.11.2002: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 660 пъти
[2016: 281, 2015: 39, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 123, 2011: 50, ... ]