Кратък фирмен профил

Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Стамо Пулев 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 833045174
Капитал (лв.): 2 827 859
 
 
 

Отрасъл: Производство на тютюневи изделия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.09.2020 
Предмет на дейност: Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия със суров тютюн, производство, заготовка за износ и търговия с тютюневи изделия, външнотърговска дейност с тютюн и тютюневи изделия.
 


Новини

  стр. 1 / 51   стр.    
26.02.2021: Оборотът на БФБ достигна 5,9 млн. лв. Оборотът на „Българска...
10.02.2021: Силен спад в продажбите на "Слънце Стара Загора...
21.10.2020: Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO) Слънце Стара...
19.10.2020: Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO) На проведено...
25.09.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
25.09.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
24.09.2019: На заседанието си на 19.09.2019 г. КФН реши: 1. Вписва емисия...
04.09.2019: Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO) На основание...
28.08.2019: "Слънце Стара Загора - Табак" планира да прави нов завод с...
04.07.2019: Слънце Стара Загора-табак АД-Стара Загора (3JO) На основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 179 пъти
[2016: 1 231, 2015: 298, 2014: 222, 2013: 444, 2012: 827, 2011: 566, ... ]