Кратък фирмен профил

Булфинанс инвестмънт АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 73
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125004737
Капитал (лв.): 73 894
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2019  Предстоящо - 28.09.2020 
Предмет на дейност: Придобиване и управление на дялови участия в търговски дружества; извършване в страната и чужбина на търговия; търговско представителство и посредничество; транспортна дейност; туристически услуги; хотелиерство и ресторантъорство; импорт, експорт и реекспорт; бартерни сделки; представителство и агентство в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост; производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция; строителни и монтажни услуги; консултантска дейност в областта на управлението и всякаква друга дейност, разрешена от закона
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
16.09.2020: Булфинанс инвестмънт АД-София (0BVA) Булфинанс инвестмънт...
07.08.2020: Булфинанс инвестмънт АД– София (0BVA) В БФБ АД е постъпило...
07.08.2020: Булфинанс инвестмънт АД– София (0BVA) В БФБ е постъпила...
03.08.2020: Булфинанс инвестмънт АД-София (0BVA) Булфинанс инвестмънт...
28.07.2020: Булфинанс инвестмънт АД-София (0BVA) Булфинанс инвестмънт...
01.06.2020: Булфинанс инвестмънт АД – София (0BVA) В БФБ е постъпила...
01.06.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
01.06.2020: Булфинанс инвестмънт АД – София (0BVA) Във връзка с получено...
01.06.2020: Булфинанс инвестмънт АД-София (0BVA) На основание чл. 75, ал. 2...
21.05.2020: Булфинанс инвестмънт АД-София (0BVA) Във връзка с настъпване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 391 пъти
[2016: 836, 2015: 103, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 173, 2011: 61, ... ]