Кратък фирмен профил

Булфинанс инвестмънт АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 73
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125004737
Капитал (лв.): 73 894
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване и управление на дялови участия в търговски дружества; извършване в страната и чужбина на търговия; търговско представителство и посредничество; транспортна дейност; туристически услуги; хотелиерство и ресторантъорство; импорт, експорт и реекспорт; бартерни сделки; представителство и агентство в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост; производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция; строителни и монтажни услуги; консултантска дейност в областта на управлението и всякаква друга дейност, разрешена от закона
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
28.11.2018: Булфинанс инвестмънт АД-София (0BVA) Булфинанс инвестмънт...
28.11.2018: Булфинанс инвестмънт АД-София (0BVA) Булфинанс инвестмънт...
22.11.2018: Булфинанс инвестмънт АД-София (0BVA) Във връзка с настъпване на...
01.11.2018: Булфинанс инвестмънт АД-София (0BVA) Булфинанс инвестмънт...
16.10.2018: КФН отне лиценза на инвестиционния посредник „Матадор Прайм”...
15.10.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
12.10.2018: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
11.06.2015: "Индъстри дивелъпмънт холдинг" АД (познат и с името "Развитие...
23.04.2010: Спорт АД - Попово свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
29.04.2009: Лихвар затри шивашките перли Александър Александров остави 1000...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 023 пъти
[2016: 468, 2015: 103, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 173, 2011: 61, ... ]