Кратък фирмен профил

Тексимтранс АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
Западна промишлена зона п.к. 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103001238
Капитал (лв.): 234 858
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.03.2020 
Предмет на дейност: Автомобилни превози в страната и чужбина; поддържане и ремонт на транспортни средства; товаро-разтоварна дейност; спедиторска дейност; търговска дейност в страната и чужбина; подготовка и квалификация на кадри; всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
11.05.2018: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) Вътрешна...
07.10.2016: Успешно приключва увеличението на капитала на три дъщерни...
07.10.2016: Три дружества на "Български транспортен холдинг"увеличиха...
19.05.2012: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) Тексимтранс АД-...
26.01.2011: Сертификационният одит на системата за управление на качеството...
22.03.2010: Тексимтранс АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
16.02.2009: Тексимтранс АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
16.02.2009: Тексимтранс АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
23.05.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.03.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 675 пъти
[2016: 669, 2015: 63, 2014: 56, 2013: 113, 2012: 246, 2011: 165, ... ]