Кратък фирмен профил

Българска импресарско-рекламна агенция АД - София


Контакти

София, 1504
ул. Велико Търново 28, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130973435
Капитал (лв.): 5 000 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Общи събрания: Последно - 09.07.2020 
Предмет на дейност: Маркетинг, рекламна и импресарска дейност, инженерингова и информационна дейност в областта на туризма и всякаква друга дейност, незабранена с нормативен акт.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
02.04.2009: Българска импресарско-рекламна агенция АД - София свиква Годишно...
06.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.02.2008: Българска импресарско-рекламна агенция АД - София свиква Годишно...
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
24.04.2007: Съветът на директорите на "Българска импресарско-рекламна...
18.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
05.04.2005: Съветът на директорите на "Българска импресарско-рекламна...
27.09.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
27.09.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
10.02.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 597 пъти
[2016: 559, 2015: 140, 2014: 97, 2013: 195, 2012: 347, 2011: 114, ... ]