Кратък фирмен профил

Трансстрой Варна АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Хан Омуртаг 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103044422
Капитал (лв.): 4 337 415
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Продукти и услуги:
Строителство, реконструкция и ремонт на обекти от пристанищната, транспортна, железопътна, летищната, енергийна и благоустройствена инфраструктура, защита на бреговете от ерозия и абразия, пртотивосвлачищни меропричтия, пилотно укрепване. Производство на бетон, бетонови изделия и метални конструкции.
Сертификати и лицензи: Дружеството е регистрирано в Камарата на строителите в Република България за всички групи строителство от първа до четвърта категория . Сертифицирано от SGS по : ISO 9001:2000 през 2002 г.; ISO 14001:2004 през 2008 г.; OHSAS 18001:2007 през 2008 г.
Предмет на дейност: Строителство, реконструкция, модернизация, основен и текущ ремонт на ж.п. линии в страната и чужбина; строителство и ремонт на контактни мрежи в железопътния и градски транспорт; изграждане на всички видове строителни обекти на безопасността на движението и екологията; изграждане на комуникационни обекти, радио-релейни, телевизионни и др. станции в страната и чужбина; строителство и ремонт на автомобилни пътища и техните инженерни съоръжения; изграждане и модернизиране на летища, пристанища, хидро-технически и др. специализирани инфраструктурни обекти в страната и чужбина; жилищно строителство; лабораторни изпитания на материали и инженерни съоръжения в транспорта; инженерингова дейност; хотелиерство и туристически услуги; търговия и др. дейности, незабранени със закон. монтаж, преустройство и сервизно обслужване на съоръжения с повишена опасност, проектиране, изпълнение и ремонт на въздушни и кабелни електропроводи средно напрежение до 35 kV, въздушни и кабелни електропроводи до 1000 V, вътрешни и ел. инсталации за промишлени, административни и жилищни сгради НН, телефонни, пожароизвестителни и КиПА, извършване на периодични прегледи и проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (след лиценз), ресторантьорство, туристическа дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, рекламни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос-износ, търговия с черни и цветни метали и техни сплави (след лиценз).
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
20.01.2014: Допуснаха две фирми до отваряне на цени в търга за пристанищен...
22.04.2013: Три участника стигнаха до ценови оферти за ремонта на трасето на...
17.04.2013: Трима се борят за подмяната на трамвайните релси по бул....
18.03.2013: Две оферти за строителство на брегови центрове в Бургас и...
13.04.2011: Българо-испанският консорциум ДЗЗД "Ай Джи Ей жп инфраструктура...
13.08.2010: Трансстрой-Варна АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
02.11.2009: Емблематична сграда донесе „Златен отвес“ на варненска...
19.10.2009: Трансстрой-Варна АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
22.05.2009: Трансстрой-Варна АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
21.01.2008: Трансстрой-Варна АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 550 пъти
[2016: 113, 2015: 103, 2014: 69, 2013: 139, 2012: 308, 2011: 442, ... ]