Кратък фирмен профил

Сортови семена АД - Бяла Слатина


Контакти

Бяла Слатина, 3200
ул. Васил Левски 4 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 816103091
Капитал (лв.): 150 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Производство, заготовка и съхранение на семена и посадъчен материал от всички звена на семепроизводната схема и от всички култури, сортове и хибриди със специализация в зърнено-житните, бобовите култури и люцерната, търговия със семена, посадъчен материал и други стоки в страната и в чужбина, обслужване на селскостопанските производители и населението с технологични решения, препарати, торове и други стоки и услуги, разфасовка и търговия с препарати за растителна защита и торове, отглеждане и търговия с животни и реализация на продукцията от тях, както и всякакви други дейности и сделки, за които няма изрична законова забрана в националното и международното законодателство.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
15.10.2010: Сортови семена АД - Враца свиква Годишно общо събрание на...
05.10.2009: Сортови семена АД - Враца свиква Годишно общо събрание на...
05.10.2009: Сортови семена АД - Враца свиква Годишно общо събрание на...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
25.06.2008: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заялвението...
08.02.2008: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.08.2007: На основание постъпило заявление от АП, се регистрират на 110...
10.07.2007: Съветът на директорите на "Сортови семена" - АД, Враца, на...
07.07.2006: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
17.05.2005: Съветът на директорите на "Сортови семена" - АД, Враца, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 609 пъти
[2016: 154, 2015: 51, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 94, 2011: 64, ... ]