Кратък фирмен профил

ИнтерСтандартс АД - София


Контакти

София, 1517
ул. Константин Фотинов 2, вх. 1, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131031361
Капитал (лв.): 87 776
 
 
 

Отрасъл: Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 05.06.2017 
Предмет на дейност: Пpoизвoдcтвo, мapкeтинг и пpoдaжбa нa измepвaтeлни инcтpумeнти и уpeди.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
19.03.2018: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) ИнтерСтандартс АД-София публикува...
15.02.2018: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) ИнтерСтандартс АД-София ...
25.01.2018: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) ИнтерСтандартс АД-София ...
22.11.2017: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) ИнтерСтандартс АД-София ...
26.10.2017: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) ИнтерСтандартс АД-София ...
10.08.2017: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) ИнтерСтандартс АД-София ...
28.07.2017: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) ИнтерСтандартс АД-София ...
23.06.2017: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) На проведено редовно ОСА от...
18.05.2017: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) ИнтерСтандартс АД-София ...
28.04.2017: ИнтерСтандартс АД-София (5I3) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 505 пъти
[2016: 167, 2015: 91, 2014: 71, 2013: 143, 2012: 295, 2011: 174, ... ]