Кратък фирмен профил

Златни пясъци АД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к. Златни пясъци
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813095472
Капитал (лв.): 6 493 577
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Туристически агент Туроператор Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, предоставяне на други основни и допълнителни туристически услуги, туроператорска и туристическа агентска дейност - след лиценз, продажба на стоки, външноикономическа дейност, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, организиране провеждане на курсове за обучение, квалификация и преквалификация на кадри, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, извършване на сделки с интелектуална собственост, строителство на жилищни, търговски, промишлени и други сгради, придобиване или строителство на недвижими имоти с цел продажба, посредничество за сделки с недвижими имоти, управление па недвижими имоти, извършване на дейност по охрана на имущество и лица - след лиценз. Представителство на местни и чуждестранни юридически лица, извършване на дейност по обмяна на валута - след лиценз.
 


Новини

  стр. 1 / 96   стр.    
03.12.2018: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Взето решение от Управителния...
21.11.2018: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Златни пясъци АД-Варна представи...
31.10.2018: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Златни пясъци АД-Варна представи...
24.08.2018: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Златни пясъци АД-Варна представи...
31.07.2018: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Златни пясъци АД-Варна представи...
27.07.2018: Държавата очаква поне 2 млн. лв. от концесията на „Златни...
25.07.2018: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Взето решение от УС на Златни...
12.07.2018: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Решение на УС на Златни пясъци АД...
03.07.2018: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) На проведено редовно ОСА от...
30.05.2018: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Златни пясъци АД-Варна представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 201 пъти
[2016: 1 154, 2015: 419, 2014: 208, 2013: 416, 2012: 1 053, 2011: 666, ... ]