Кратък фирмен профил

Златни пясъци АД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к. Златни пясъци
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813095472
Капитал (лв.): 6 493 577
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Туристически агент Туроператор Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.06.2017 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, предоставяне на други основни и допълнителни туристически услуги, туроператорска и туристическа агентска дейност - след лиценз, продажба на стоки, външноикономическа дейност, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, организиране провеждане на курсове за обучение, квалификация и преквалификация на кадри, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, извършване на сделки с интелектуална собственост, строителство на жилищни, търговски, промишлени и други сгради, придобиване или строителство на недвижими имоти с цел продажба, посредничество за сделки с недвижими имоти, управление па недвижими имоти, извършване на дейност по охрана на имущество и лица - след лиценз. Представителство на местни и чуждестранни юридически лица, извършване на дейност по обмяна на валута - след лиценз.
 


Новини

  стр. 1 / 93   стр.    
28.07.2017: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Златни пясъци АД-Варна представи...
28.06.2017: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) На проведено редовно ОСА от...
12.06.2017: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) В БФБ-София АД са постъпили...
22.05.2017: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Златни пясъци АД-Варна представи...
19.05.2017: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) В БФБ-София АД са постъпили...
18.05.2017: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Златни пясъци АД-Варна представи...
18.05.2017: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Златни пясъци АД-Варна представи...
16.05.2017: Кабинетът все пак чака пари от приватизация Въпреки заявеното...
28.04.2017: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Златни пясъци АД-Варна публикува...
28.04.2017: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Златни пясъци АД-Варна представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 745 пъти
[2016: 698, 2015: 419, 2014: 208, 2013: 416, 2012: 1 053, 2011: 666, ... ]