Кратък фирмен профил

Златни пясъци АД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к. Златни пясъци
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813095472
Капитал (лв.): 6 493 577
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Туристически агент Туроператор Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, предоставяне на други основни и допълнителни туристически услуги, туроператорска и туристическа агентска дейност - след лиценз, продажба на стоки, външноикономическа дейност, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, организиране провеждане на курсове за обучение, квалификация и преквалификация на кадри, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, извършване на сделки с интелектуална собственост, строителство на жилищни, търговски, промишлени и други сгради, придобиване или строителство на недвижими имоти с цел продажба, посредничество за сделки с недвижими имоти, управление па недвижими имоти, извършване на дейност по охрана на имущество и лица - след лиценз. Представителство на местни и чуждестранни юридически лица, извършване на дейност по обмяна на валута - след лиценз.
 


Новини

  стр. 1 / 101   стр.    
25.11.2020: Слабият летен сезон сви приходите на "Златни пясъци" с 55% и го...
24.11.2020: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Златни пясъци АД-Варна представи...
12.11.2020: Слабият сезон увеличи загубата на "Златни пясъци" Сезон лято...
06.11.2020: Пловдивските хотели се опънаха на министър! Не искат да стават...
02.11.2020: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Златни пясъци АД-Варна представи...
05.10.2020: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) На проведено редовно ОСА от...
11.09.2020: Германия извади курорта Албена от черния ковид списък Германия...
08.09.2020: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) Златни пясъци АД-Варна представи...
08.09.2020: Масово затварят хотелите по морето Хотелите по Черноморието...
27.08.2020: Летищата в София, Бургас и Варна отбелязват невиждан спад на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 003 пъти
[2016: 1 956, 2015: 419, 2014: 208, 2013: 416, 2012: 1 053, 2011: 666, ... ]