Кратък фирмен профил

Ливест АД - София


Контакти

София, 1407
ул. Беломорски проход 66, вх. А, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130925013
Капитал (лв.): 142 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 07.06.2020 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, комисионерство, представителство, туризъм, рекламна и консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
21.04.2010: Ливест АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
09.06.2009: Ливест АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
17.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
28.05.2008: Ливест АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
19.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.04.2007: Съветът на директорите на "Ливест" - АД, София, на основание чл....
30.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
30.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.11.2005: Съветът на директорите на "Ливест" - АД, София, на основание чл....
11.03.2005: Съветът на директорите на "Ливест" - АД, София, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 651 пъти
[2016: 309, 2015: 47, 2014: 42, 2013: 85, 2012: 131, 2011: 50, ... ]