Кратък фирмен профил

Национален център за социални услуги - НЦСУ Горна баня АД - София


Контакти

София, 1614
бул. Никола Петков 56
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131030291
Капитал (лв.): 563 600
 
 
 

Отрасъл: Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
Общи събрания: Последно - 29.05.2017 
Продукти и услуги:
Изработване на медицински изделия по индивидуална поръчка, обслужване и рехабилитация на хора с увреждания, ползващи протези, ортези, шини и ортопедични обувки.
Предмет на дейност: Създаване на национален дневен център за обслужване и рехабилитация на хора с увреждания и обособяване на дом за деца и лица с физически увреждания ; предоставяне на социални услуги от пансионен /резидентен/ тип, както и услуги с активен характер с цел медицинска и социална рехабилитация и интеграция; оценяване на остатъчна работоспособност; създаване и обучение на мултидисциплинарни екипи от парамедицински и експерти - ерготерапевти, физиотерапевти, сурдопедагози и социални работници; спортна интеграция и социализиран туризъм на хора с увреждания; осигуряване на лични асистенти /помощници, кучета водачи и др./, обучение, квалификация и преквалификация; посредничество при осигураване на работа, както и между лицата обект на социални грижи и техните близки; търговия с технически и помощни средства, санитарни материали и производство на такива; търговско представителство, посредничество и агентство; предприемачество, маркетинг и иновации; външно и вътрешнотърговска дейност; транспорт и спедиция; извършване на всички дейности, незабранени от закона
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
13.12.2018: Лудница с базата данни на Агенцията за хората с...
24.04.2017: Национален център за социални услуги - НЦСУ Горна баня АД -...
03.02.2017: Национален център за социални услуги - НЦСУ Горна баня АД -...
28.09.2016: Национален център за социални услуги - НЦСУ Горна баня АД -...
30.07.2015: Национален център за социални услуги - НЦСУ Горна баня АД -...
15.08.2014: Национален център за социални услуги - НЦСУ Горна баня АД -...
26.11.2013: Национален център за социални услуги - НЦСУ Горна баня АД -...
12.07.2013: Национален център за социални услуги - НЦСУ Горна баня АД -...
09.05.2011: Национален център за социални услуги - НЦСУ Горна баня АД -...
14.06.2010: Национален център за социални услуги - НЦСУ Горна баня АД -...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 704 пъти
[2016: 513, 2015: 16, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 91, 2011: 9, ... ]