Кратък фирмен профил

Алмед ООД - Нови пазар


Контакти

Нови пазар, 9900
Промишлена зона, УПИ VІІ
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127523182
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Леене на леки метали
Предмет на дейност: Изкупуване, преработка, производство и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход в страната и в чужбина, производство на хранителни стоки, хляб, хлебни изделия и сладкарска продукция, алкохолни и безалкохолни продукти и продажбата им в страната и в чужбина, производство и продажба на строителни материали и изделия, продажба на петрол, петролни и химически продукти, производство, покупка и продажба на черни и цветни метали, вторични суровини, внос и износ, преработка и търговия с дървен материал, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически и физически лица, външнотърговска дейност (внос, износ), транспортна и сервизна дейност, покупко-продажба на МПС, селскостопански машини и инвентар, както и резервни части за тях, бартерни и реекспортни сделки, ресторантьорство и хотелиерство, туристическа, рекламна, програмна и импресарска дейност, строителство и покупко-продажба на недвижими имущества, закупуване на оборудвани цехове, машини и съоръжения, земеделски земи, както и други дейности, незабранени със закон.
 

02.04.2013: „Каолин” обърна държавна мина на сметище Фирмата на олигарха...
31.01.2008: "Алкомет" понижава печалбата си при ръст на приходите...
11.01.2008: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
24.08.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.06.2003: Да бъде продължена дейността на прекратеното чрез ликвидация...
02.01.2001: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 548 пъти
[2016: 328, 2015: 35, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 64, 2011: 15, ... ]