Кратък фирмен профил

Голд Телеком България АД - София


Контакти

София, 1715
ж.к. Младост 4, ул. Арх. Богдан Томалевски 10, ет. Партер
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131122918
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 15.12.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни и други услуги, международни, спедиционни и превозни сделки, международен автомобилен транспорт, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякакви други търговски сделки, с изключение на забранените със закон.
 

13.08.2009: Голд Телеком България АД - София свиква Годишно общо събрание на...
01.04.2009: Голд Телеком България АД - София свиква Годишно общо събрание на...
02.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
10.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.04.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.08.2004: Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ на редовното си...
29.06.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
04.11.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 255 пъти
[2016: 659, 2015: 90, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 306, 2011: 23, ... ]