Кратък фирмен профил

Кю Сертификейшън АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Леонардо да Винчи 42 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112598656
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности по технически изпитвания и анализи
Общи събрания: Последно - 12.06.2019 
Предмет на дейност: Сертификация на продукти от какъвто и да е тип и произход съгласно БДС EN 45011 и всички други приложими международни и национални, публични или частни стандарти и нормативи, сертификация на системи за управление на качеството съгласно БДС EN 45012 и всички други приложими международни и национални, публични или частни стандарти и нормативи, сертификация на персонал съгласно БДС EN ISQ/IEC 17024 и всички други приложими международни и национални, публични или частни стандарти и нормативи, обучение и изследвания на системи по качеството, вкл. създаване на нови стандарти и норми за производство и контрол, създаване и реализиране на курсове за обучение, сътрудничество с други контролни органи за сертификация, проектиране и реализация на нови методи за контрол, участие като експерти в национални и международни представителни мисии и срещи по сертификация, организация и провеждане на курсове, които ползват публично финансиране, създаване и поддържане на връзки с институции и организации - национални и международни, за получаване на реципрочни акредитации, покупко-продажба на недвижими и движими вещи и вещни права, както и всякаква търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.04.2019: Порожанов обяви, че биофермерите са станали прекалено много...
17.06.2011: ЗАПОВЕД № РД-09-285 от 2 май 2011 г. На основание чл. 21, ал. 3...
25.08.2009: Кю Си енд Ай Интернешънъл Сървисиз АД - Пловдив свиква Годишно...
05.02.2009: Кю Си енд Ай Интернешънъл Сървисиз АД - Пловдив свиква Годишно...
18.03.2008: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
23.02.2007: Знака на земеделското министерство ще поставят експерти върху...
23.02.2007: Зам.-министърът на земеделието и горите Димитър Пейчев връчи...
23.02.2007: Правото да сертифицира храни, произведени по биологичен начин,...
12.01.2007: Съветът на директорите на "Качество, сертификация и инспекция...
25.01.2005: Съветът на директорите на "Качество, сертификация и инспекция...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 871 пъти
[2016: 427, 2015: 61, 2014: 30, 2013: 60, 2012: 193, 2011: 27, ... ]