Кратък фирмен профил

Евролизинг ЕАД - Пловдив [Производство по несъстоятелност]


Контакти

Пловдив, 4002
бул. Васил Априлов 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115178789
Капитал (лв.): 1 344 000
 
 
 

Отрасъл: Финансов лизинг
Общи събрания: Последно - 14.05.2019 
Предмет на дейност: Лизингова дейност във всичките й форми, всякакъв вид финансови услуги и отпускане на заеми (други форми на предоставяне на кредит) на клиенти на дружеството със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, с изключение на тези финансови услуги, за които съгласно закона за публично предлагане на ценни книжа, кодекса за застраховането или друг нормативен акт се изисква лицензия или разрешение; производство и търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки и производни; производство и търговия с козметични и парфюмерийни стоки; външноикономическа дейност; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина; консултантска дейност; представителство; комисионерство; посредничество, както и всякакъв друг вид незабранени от закона дейности и услуги.
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
12.03.2015: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
09.03.2015: Евролизинг ЕАД-Пловдив (E4LA) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
09.03.2015: Евролизинг ЕАД-Пловдив (E4LA) В БФБ-София АД е постъпила...
11.02.2015: Евролизинг ЕАД-Пловдив (E4LA) На проведено ОС Oблигационерите...
09.01.2015: Евролизинг ЕАД-Пловдив (E4LA) В БФБ-София АД е постъпила...
05.01.2015: Евролизинг ЕАД-Пловдив (E4LA) Евролизинг ЕАД-Пловдив представи...
17.12.2014: Евролизинг ЕАД-Пловдив (E4LA) Във връзка с настъпване на...
04.11.2014: Евролизинг ЕАД-Пловдив (E4LA) Евролизинг ЕАД-Пловдив представи...
03.11.2014: Евролизинг ЕАД-Пловдив (E4LA) Евролизинг ЕАД-Пловдив публикува...
24.09.2014: Евролизинг ЕАД-Пловдив (E4LA) Евролизинг ЕАД-Пловдив публикува...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 214 пъти
[2016: 527, 2015: 104, 2014: 49, 2013: 99, 2012: 264, 2011: 73, ... ]