Кратък фирмен профил

Техноекспортстрой ЕАД - София


Контакти

София, 1303
ул. Антим I - ви 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831632372
Капитал (лв.): 103 970
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.07.2012 
Предмет на дейност: Проектиране и строителство, вкл. на комплектни обекти, проектиране и изпълнение на инженерни съоръжения, монтаж, инженерингова, консултантска, търговска и транспортна дейност, както и всяка друга разрешена от закона дейност, дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, да отчуждава, да отдава под наем и да се разпорежда по всякакъв начин с движими и недвижими вещи и вещни права, авторски права, права върxу изобретения, търговски марки и промишлени образци, теxнологии, ноу-xау и с всякакви други обекти на интелектуалната собственост, при спазване на местното и българското законодателство, дружеството може в страната и чужбина да създава клонове, да открива представителства, както и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 44   стр.    
08.11.2019: Над 500 милиона лева е сумата на кредитите, за които ще ви...
30.10.2018: Камарата на строителите в България (КСБ) връчи отличията на...
03.08.2018: Открива се разширената газова връзка с Турция Утре...
08.02.2018: "Юрий Гагарин" е продал склад на "Техномаркет" без разрешение от...
17.02.2017: Име на длъжника, Общо задължения към КТБ АД (н), Обща сума на...
06.10.2016: Новата пленарна зала има избран строител с цена 22 млн....
19.09.2016: "НС груп" и "Водстрой 98" са кандидатите за ремонта на зала...
07.09.2016: Златните пешки на "Южен поток" Поне доскоро най-видимата украса...
27.07.2016: Водният цикъл на Банско ще бъде довършен с 26 млн....
25.07.2016: Начало на поръчките за ремонт на НДК и нова зала на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 285 пъти
[2016: 560, 2015: 106, 2014: 157, 2013: 314, 2012: 561, 2011: 430, ... ]