Кратък фирмен профил

ХипоКредит АД - София


Контакти

София, 1113
бул. Цариградско шосе, бл. 14, партер
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131241783
Капитал (лв.): 7 000 000
 
 
 

Отрасъл: Други форми на предоставяне на кредит
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 30.05.2018 
Предмет на дейност: Финансиране на проекти, предоставяне на гараници, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, вкл. след издаване на съответни разрешения, когато такива се изискват по закон.
 


Новини

  стр. 1 / 36   стр.    
11.09.2018: ХипоКредит АД-София (9RTE) ХипоКредит АД уведомява, че периода...
28.08.2018: ХипоКредит АД-София (9RTD) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
24.08.2018: ХипоКредит АД-София (9RTE) ХипоКредит АД уведомява, че на...
24.08.2018: ХипоКредит АД-София (9RTE) ХипоКредит АД уведомява, че на...
17.08.2018: ХипоКредит АД-София (9RTE) В БФБ-АД е постъпил доклад по чл....
10.08.2018: ХипоКредит АД-София (9RTE) ХипоКредит АД уведомява, че на...
06.07.2018: ХипоКредит АД-София (9RTE) ХипоКредит АД уведомява, че в...
25.06.2018: ХипоКредит АД-София (9RTE) Във връзка с настъпване на лихвено...
25.06.2018: ХипоКредит АД-София (9RTD) Във връзка с настъпване на лихвено...
12.06.2018: ХипоКредит АД-София (9RTE) ХипоКредит АД уведомява, че в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 121 пъти
[2016: 492, 2015: 163, 2014: 88, 2013: 177, 2012: 459, 2011: 236, ... ]