Кратък фирмен профил

ХипоКредит АД - София


Контакти

София, 1505
ул. Лисец 7, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131241783
Капитал (лв.): 7 000 000
 
 
 

Отрасъл: Други форми на предоставяне на кредит
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 27.01.2020 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция, финансов лизинг, гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други).
 


Новини

  стр. 1 / 40   стр.    
23.06.2020: ХипоКредит АД-София (9RTE) Във връзка с настъпване на лихвено...
23.06.2020: ХипоКредит АД-София (9RTE) В БФБ е постъпила информация от...
23.06.2020: ХипоКредит АД-София (9RTD) В БФБ е постъпила информация от...
23.06.2020: ХипоКредит АД-София (9RTD) Във връзка с настъпване на лихвено...
22.06.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
22.06.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
16.06.2020: ХипоКредит АД-София (9RTD) На проведено ОСO от 15.06.2020 год....
16.06.2020: ХипоКредит АД-София (9RTE) На проведено ОСO от 12.06.2020 год....
02.06.2020: ХипоКредит АД-София (9RTD) Поради липса на кворум, свиканото за...
02.06.2020: ХипоКредит АД-София (9RTE) Поради липса на кворум, свиканото за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 542 пъти
[2016: 913, 2015: 163, 2014: 88, 2013: 177, 2012: 459, 2011: 236, ... ]