Кратък фирмен профил

ХипоКредит АД - София


Контакти

София, 1505
ул. Лисец 7, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131241783
Капитал (лв.): 7 000 000
 
 
 

Отрасъл: Други форми на предоставяне на кредит
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 09.01.2020  Предстоящо - 27.01.2020 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция, финансов лизинг, гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други).
 


Новини

  стр. 1 / 39   стр.    
13.01.2020: ХипоКредит АД-София (9RTE) На проведено общо събрание на...
10.01.2020: ХипоКредит АД-София (9RTD) В БФБ АД са постъпили материали за...
11.12.2019: ХипоКредит АД-София (9RTD) ХипоКредит АД уведомява, че на...
11.12.2019: ХипоКредит АД-София (9RTE) В БФБ АД са постъпили материали за...
21.11.2019: ХипоКредит АД-София (9RTD) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
20.11.2019: ХипоКредит АД-София (9RTE) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
20.08.2019: ХипоКредит АД-София (9RTD) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
19.08.2019: ХипоКредит АД-София (9RTE) В БФБ-АД е постъпил доклад по чл....
27.06.2019: Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 3 от Част III...
27.06.2019: Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 3 от Част III...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 450 пъти
[2016: 821, 2015: 163, 2014: 88, 2013: 177, 2012: 459, 2011: 236, ... ]