Кратък фирмен профил

Експириън България ЕАД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 86
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131287026
Капитал (лв.): 4 500 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности по разработване на софтуер
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Разработване и продажба на системи за вземане на решения, участие в, сътрудничество с, управление и предоставяне на консултации и други услуги на дружества и други юридически лица, придобиване, разработване, управление и разпореждане с недвижима собственост и други активи, придобиване, разработване и разпореждане с права върху индустриална и интелектуална собственост, придобивани, използване и предоставяне на кредитна информация /включително потребителска и бизнес информация/, предоставяне на обезпечения относно задължания на юридечески лица и дружества, принадлежащи към групата на дружеството, както и на трети лица и извършване на всякаква друга дейност, незабранена съгласно законите на българия, при спазване на всички задължителни лицензионни и регистрационни режими и други изисквания
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
20.06.2019: Всички служители в един офис и повече площ на човек Актуална...
13.05.2019: Experian откри новата си офис сграда в София Софтуерната...
10.05.2019: Experian България официално откри своя нов офис днес, 9 май....
21.02.2019: Experian България е Топ работодател за 2019 г. в...
15.11.2018: Experian България се мести в нова сграда и продължава да наема...
14.11.2018: Анализът на данни остава основно предизвикателство за...
14.11.2018: Experian България се мести в нова сграда и продължава да наема...
19.06.2018: Петър Бънков е новият оперативен мениджър на компанията за...
12.06.2018: Двете основни браншови организации в ИТ и аутсорсинг индустрията...
30.06.2016: Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и „Експириън...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 847 пъти
[2016: 361, 2015: 50, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 223, 2011: 33, ... ]