Кратък фирмен профил

Пристанищна инфраструктура ДФ - София


Контакти

София, 1574
бул. Шипченски проход 69
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130316140
Капитал (лв.): 581 231 656
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във водния транспорт
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищата за обществен транспорт с национално значение; управление на собствеността и организация на работата в пристанищата за обществен транспорт с национално значение; обезпечаване на достъп до пристанищата за обществен транспорт с национално значение; поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни сьоръжения и други, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с национално значение; осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването във вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата; събиране и разходване на пристанищните такси по чл.103в, ал.1 от змпввппрб; сключване на договорите по чл.116а, ал.3 и чл.117б, ал.1 от змпввппрб; изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за пристанищната инфраструктура; подпомагане министъра на транспорта при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори и договорите с едноличните търговски дружества за извършване на пристанищни услуги и на дейности по чл.116а, ал.1 от змпввппрб; организиране набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за обектите по чл.32, ал.1, т.1 от закона за кадастъра и имотния регистър и създаването на специализирани карти, регистри и информационни системи; сключване на договори с пристанищни оператори за извършване на пристанищни услуги по управление на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
06.08.2020: Министерският съвет прие решение за обявяване за частна...
31.07.2020: ДП "Пристанищна инфраструктура" извършва удълбочаване на трасето...
01.04.2020: Източният кей на пристанището в Лом ще бъде повдигнат и ще се...
20.02.2020: Единственият спасителен кораб, с който разполагаше България, бе...
10.02.2020: Над 400 000 лева ще струва само оборудването на основната зала в...
12.12.2019: Онлайн поръчки тръгват от януари От 1 януари догодина...
01.11.2019: Кабинетът дава 220 млн. лв. за пристанището на Доган...
29.11.2018: Бургас има осигурено финансиране за научен център с...
24.08.2018: „БМФ Порт Бургас” извърши най-голямата частна инвестиция в...
24.08.2018: „БМФ Порт Бургас” извърши най-голямата частна инвестиция в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 810 пъти
[2016: 753, 2015: 120, 2014: 72, 2013: 144, 2012: 383, 2011: 119, ... ]