Кратък фирмен профил

Осъм комерс АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
ул.Бяло море 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123656299
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на свине
Общи събрания: Последно - 10.12.2019 
Предмет на дейност: Производство на свине и племенни свине за разплод, търговска реализация на животни за клане и племенни животни в страната и в чужбина, търговия със селскостопански продукти от растителен и животински произход, зърнопроизводство, месопроизводство и месопреработка, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, вътрешнотърговски сделки с хранителни и нехранителни продукти, посредничество и представителство на български и чуждестранни юридически лица, транспортни и спедиторски и всякаква друга дейност, незабранена със закон
 

29.02.2008: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
29.02.2008: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.11.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
08.03.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
03.12.2004: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 547 пъти
[2016: 352, 2015: 31, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 98, 2011: 8, ... ]