Кратък фирмен профил

Нефтохимтранспорт АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8014
производствена площадка на Лукойл Нефтохим Бургас АД
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102882359
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друг сухопътен пътнически транспорт без разписание
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 08.06.2020  Предстоящо - 30.07.2020 
Предмет на дейност: Превоз на пътници и товари със собствен и нает транспорт, ремонт и техническо обслужване на МПС, покупко-продажба на МПС и резервни части за тях, покупко-продажба на горива, извършване на годишни технически прегледи, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

26.05.2008: Нефтохимтранспорт АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
17.07.2007: Спонтанен протест на работници от нощната смяна на "ЛУКойл...
13.07.2007: Протестиращите от „Нефтохимавтотранспорт” АД отказват да извозят...
25.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
28.01.2005: Нефтохимтранспорт е новосъздаденото дружество на територията на...
25.01.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 813 пъти
[2016: 574, 2015: 31, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 125, 2011: 9, ... ]