Кратък фирмен профил

Юролайън АД - София


Контакти

София, 1301
бул. Александър Стамболийски 53, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131211637
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно извън магазини, некласифицирана другаде
Общи събрания: Последно - 06.07.2020 
Предмет на дейност: Лизингова дейност, консултантска дейност, рекламна дейност, посредничество, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, агентство в страната и чужбина, стопански туризъм, хотелиерство, ресторантъорство, транспортна и спедиторска дейност, маркетингови проучвания, информационни услуги, в това число и икономически и правни анализи, чрез експерти, разработване на инвестиционни проекти, без инвестиционно посредничество и без дружеството да действа като инвестиционно; съдействие при създаване на съвместни предприятия, маркетингови и комуникационни стратегии, преводаческа дейност, легализиране на вносно-износни документи и други документи с международен елемент, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

07.04.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.03.2009: Юролайън АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
17.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 във връзка с...
04.02.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 276 пъти
[2016: 134, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 7, ... ]