Кратък фирмен профил

Милки Лукс Ин АД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Втори юли 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115830654
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Общи събрания: Последно - 03.08.2020 
Предмет на дейност: Производство, преработка и търговия с мляко и млечни продукти, търговска, производствена, консултантска дейност, мениджмънт, търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни фирми, маркетинг, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

30.04.2010: Милки Лукс Ин АД - Севлиево свиква Годишно общо събрание на...
20.11.2009: Милки Лукс Ин АД - Севлиево свиква Годишно общо събрание на...
16.01.2009: Милки Лукс Ин АД - Севлиево свиква Годишно общо събрание на...
05.12.2006: Съветът на директорите на "Милки Лукс Ин" - АД, с. Марково, на...
14.06.2005: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
01.03.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 581 пъти
[2016: 317, 2015: 24, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 116, 2011: 17, ... ]