Кратък фирмен профил

АБАК ДС ЕООД - София


Контакти

София, 1505
ул. Стоил Войвода 17, ет. 4, ап. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130197330
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на хидротехнически съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Предмет на дейност: Ниско, високо и хидротехническо строителство, архитектурно, строително, градоустройствено и комуникационно проектиране, производство и пласмент на строителни материали, транспортна и авторемонтна дейност, обзавеждане и дизайн, вътрешна и външна търговия, хотелиерство, рекламна, информационна и импресарска дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален или преработен вид, представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, сделки с интелектуална собственост, доставки на машини и оборудване на селскостопанска и животинска продукция, преводи и машинописни услуги, фото-, видео- и аудиоуслуги, издателска и печатарска дейност, покупки, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон.
 

15.02.2023: От възложени ремонти на 414 държавни и общински язовира през...
24.09.2021: Държавната "Монтажи" продължава да плаща на външни...
19.07.2021: Свързани фирми са получили големия пай от разпределяните на...
29.08.2013: До сряда новият шеф на пътната агенция Стефан Чайков все още не...
11.03.2005: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.03.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 780 пъти
[2016: 395, 2015: 68, 2014: 45, 2013: 90, 2012: 180, 2011: 18, ... ]