Кратък фирмен профил

Авто Юнион АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131361786
Капитал (лв.): 40 004 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 08.09.2017 
Предмет на дейност: Внос и производство на стоки, изготвяне на концепции за търговска дейност, проектантска дейност, покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, рекламна, комисионна, посредническа, издателска и печатарска дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 35   стр.    
17.09.2021: Авто Юнион АД-София (8AVB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
13.09.2021: ЕБВР придобива дял в "Евроинс" с инвестиция до 30 млн. евро ...
31.08.2021: Авто Юнион АД-София (8AVB) Авто Юнион АД-София представи...
31.08.2021: Авто Юнион АД-София (8AVB) Авто Юнион АД-София представи...
29.07.2021: Авто Юнион АД-София (8AVB) Авто Юнион АД-София представи...
09.07.2021: Във връзка с постъпило уведомление от Авто Юнион АД-София (8AVB)...
09.07.2021: Авто Юнион АД-София (8AVB) В БФБ е постъпила информация от Авто...
30.06.2021: Авто Юнион АД-София (8AVB) Прессъобщение от Авто Юнион...
29.06.2021: "Булфарма" - собственикът на редица болници, купува дилъра на...
29.06.2021: "Булфарма" - собственикът на редица болници, купува дилъра на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 517 пъти
[2016: 1 043, 2015: 97, 2014: 58, 2013: 116, 2012: 293, 2011: 239, ... ]