Кратък фирмен профил

Авто Юнион АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131361786
Капитал (лв.): 40 004 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 08.09.2017 
Предмет на дейност: Внос и производство на стоки, изготвяне на концепции за търговска дейност, проектантска дейност, покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, рекламна, комисионна, посредническа, издателска и печатарска дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 25   стр.    
11.01.2019: Авто Юнион АД - София (8AVB) В БФБ АД е постъпило уведомление...
11.01.2019: Авто Юнион АД-София (8AVB) На основание чл. 73, ал. 2 във...
11.01.2019: Авто Юнион АД-София (8AVB) На 10.01.2019 г. Авто Юнион АД ще...
19.12.2018: Авто Юнион АД-София (8AVB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
10.12.2018: Авто Юнион АД-София (8AVB) На основание чл. 73, ал. 2 във...
10.12.2018: Авто Юнион АД-София (8AVB) Уведомления за лихвено и главнично...
10.12.2018: Авто Юнион АД-София (8AVB) Във връзка с получено уведомление...
05.12.2018: Авто Юнион АД-София (8AVB) Във връзка с настъпване на плащане...
05.12.2018: Авто Юнион АД-София (8AVB) Във връзка с настъпване на лихвено...
03.12.2018: Авто Юнион АД-София (8AVB) Авто Юнион АД-София представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 855 пъти
[2016: 381, 2015: 97, 2014: 58, 2013: 116, 2012: 293, 2011: 239, ... ]