Кратък фирмен профил

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе № 111Р, ет. 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131350366
Капитал (лв.): 34 641 925
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 07.06.2023 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 93   стр.    
29.03.2024: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) Фонд за...
08.03.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
08.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
08.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
05.03.2024: ФНИБ привлече още един наемател за сградата в „София Тех...
01.03.2024: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) Уведомление...
31.01.2024: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) Фонд за...
19.12.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
05.10.2023: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) Уведомление...
05.10.2023: "Бианор Холдинг" мести офиса си в сграда на ФНИБ „Бианор...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 011 пъти
[2024: 673, ... ]