Кратък фирмен профил

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София


Контакти

София, 1113
ул. Николай Хайтов 3 А, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131350366
Капитал (лв.): 20 150 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 28.02.2018  Предстоящо - 20.06.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 69   стр.    
15.05.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Уведомление...
11.05.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Фонд за...
10.05.2018: "Градус" планира да разпределя 90% от печалбата си за дивидент ...
03.05.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Фонд за...
30.04.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Уведомление...
24.04.2018: "Фонд за недвижими имоти България" търси 38 млн. лв. от...
24.04.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) На...
24.04.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) В БФБ-София...
17.04.2018: ФНИБ АДСИЦ щеше да има печалба от 16 ст. на акция без продажбите...
12.04.2018: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) Одитиран...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 598 пъти
[2016: 896, 2015: 481, 2014: 224, 2013: 448, 2012: 1 121, 2011: 688, ... ]