Кратък фирмен профил

Микропроцесорни устройства и системи за транспорта (МУСАТ) АД - София


Контакти

София, 1700
ж.к. Студентски град, ул. Росарио 2, вх.Б, ет.2, офис 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131275020
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности по разработване на софтуер
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 22.05.2019  Предстоящо - 21.09.2020 
Предмет на дейност: Научно-развойна и внедрителска дейност в областта на транспорната електроника, инженерингова дейност в областта на информационните компютърни технологии, производство и внедряване на системи за управление на транспорта, GPS системи, бордови компютри и др., създаване и търговия с програмни продукти, внос и износ на компютърна техника и програмни продукти, експертно-консултантска дейност, производство и търговия с промишлени стоки, проектиране, строителство и предприемаческа дейност, транспорт, организация на транспортни и товаро-разтоварни процеси, спедиция и транспортна логистика, рекламна, преводаческа и издателска дейност, представителство, посредничество и агенство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, извършване на всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
22.02.2016: Нов договор за 96 000 лв. без ДДС е получила от Столичната...
25.06.2015: Бащата на министъра на икономиката Божидар Лукарски се е облажил...
16.12.2013: Водещи технологични компании искат да изграждат центъра за...
03.05.2010: Микропроцесорни устройства и системи за транспорта (МУСАТ) АД -...
15.03.2010: Микропроцесорни устройства и системи за транспорта (МУСАТ) АД -...
09.06.2009: К омпанията МУСАТ АД (Микропроцесорни устройства и системи за...
24.04.2009: Микропроцесорни устройства и системи за транспорта (МУСАТ) АД -...
18.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
30.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 056 пъти
[2016: 430, 2015: 54, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 172, 2011: 79, ... ]