Кратък фирмен профил

Мег Трейдинг ЕООД - София


Контакти

София, 1113
ж.к. Изток, ул. Майор Юрий Гагарин 22 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131105438
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с месо (вкл. птиче) и месни продукти
Предмет на дейност: вътрешна и външна търговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, маркетинг, както и всякаква друга, незабранена със закон дейност.
 

03.02.2004: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
12.12.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 353 пъти
[2016: 249, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]