Кратък фирмен профил

Аспазия - 92 ООД - София


Контакти

София, 1360
ул. Георги Караславов, 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130716070
Капитал (лв.): 3 334 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на минерални води и безалкохолни напитки
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
 

18.03.2013: "Тенденцията е към намаляване на грамажа на опаковките за...
11.01.2011: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
08.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
31.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
28.10.2005: На 27.10.2005 по време на изложението “Булпек”, проведено в Зала...
04.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.05.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
03.04.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 918 пъти
[2016: 451, 2015: 58, 2014: 27, 2013: 54, 2012: 136, 2011: 33, ... ]