Кратък фирмен профил

Ай Си Ти Ес АД - София


Контакти

София, 1407
ул. Кричим 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831236729
Капитал (лв.): 148 500 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 10.06.2023 
Предмет на дейност: Производство на машини и машинно оборудване, транспортни средства, промишлени изделия, търговия с хранителни стоки, смесени промишлени изделия, енергоносители, деривати на енергоносители и техни производни, даване под наем на стоки и машини за промишлена експлоатация и за потребление, търговия със стоки, енергоносители, техни деривати и производни, технически и интелектуални изделия, услуги и средства за производство, международна предприемаческа, туристическа, представителска и агентстка дейност, транспортна, изследователска, научно-развойна и информационна дейност в страната и чужбина, както и други, свързани и обслужващи предмета на дейност, без тези забранени със закон или подчинени на специален режим.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 783 пъти
[2016: 629, 2015: 37, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 84, ... ]