Кратък фирмен профил

Тритон И & И АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. Никола Димков 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825374437
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 16.07.2020 
Предмет на дейност: Организира и ръководи производството на стоки за xранително-вкусовата и леката промишленост, търгува с произведената продукция, организира и осъществява експорт и импорт на стоки за xранително-вкусовата и леката промишленост, маркетингова и консултантска дейност, всякакъв друг вид дейност, която не е забранена със закон.
 

15.04.2011: Съветът на директорите на ”Тритон И & И“ – АД, Пловдив, на...
20.04.2010: – Съветът на директорите на ”Тритон И & И“ – АД, Пловдив, на...
25.09.2009: Съветът на директорите на ”Тритон и & И“ – АД, Пловдив, на...
13.05.2008: Съветът на директорите на "Тритон И&И" - АД, Пловдив, на...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Тритон И&И" - АД, Пловдив, на...
10.10.2003: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 537 пъти
[2016: 340, 2015: 26, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 123, ... ]