Кратък фирмен профил

Триера Студио ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Солунска 59, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831123610
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на кино- и видеофилми
Предмет на дейност: Международен и вътрешен транспорт, филмово, аудио- и видеопроизводство, връзки с обществеността и рекламна дейност, както и други дейности, незабранени със закон.
 

10.09.2008: Компанията "Триера студио" е победител в конкурса на Държавната...
28.08.2008: Три компании - "Триера Студио", "Стройтек" и "Юрапел...
28.08.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.05.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.11.1994: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 617 пъти
[2016: 137, 2015: 26, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 110, 2011: 59, ... ]