Кратък фирмен профил

Роял ЕООД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. България 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 834071147
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Проектиране, строителство, строителни услуги, теxническо ръководство, инвеститорски контрол и авторски надзор, продажба на готов строителен продукт, предприемаческа дейност, търговия на едро и дребно, внос, износ, бартер, реекспорт, обменни операции, разкриване на търговски обекти, посредничество, представителство и агентство, транспортна дейност, туризъм и свързаните с него дейности; ремонт, поддържане, преустройство и монтаж на съоръжения с повишена опасност в съответствие с изискванията на теxническия надзор, строително-монтажни работи по паметници на културата, музейни и културни обекти, счетоводни услуги
 

27.06.2006: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.04.2005: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.04.2003: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.06.2000: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
22.01.1999: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 572 пъти
[2016: 121, 2015: 37, 2014: 50, 2013: 101, 2012: 200, 2011: 33, ... ]