Кратък фирмен профил

Премиер фонд АДСИЦ - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Цар Асен 5, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148006882
Капитал (лв.): 1 799 999
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 01.09.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвжими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
02.10.2020: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PRA) В БФБ АД е постъпил отчет по...
02.10.2020: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PRA) В БФБ АД е постъпил отчет по...
30.09.2020: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PRA) В БФБ е постъпила информация от...
30.09.2020: Премиер Фонд АДСИЦ – Варна (4PRA) В БФБ АД е постъпило...
30.09.2020: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PRA) На основание чл. 75, ал. 2 във...
30.09.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
18.09.2020: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PR) На проведено редовно ОСА от...
03.09.2020: Премиер Фонд АДСИЦ-Варна (4PR) Поради липса на кворум,...
18.08.2020: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно търгово...
30.07.2020: Премиер Фонд АДСИЦ (4PR) В БФБ АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 040 пъти
[2016: 740, 2015: 87, 2014: 63, 2013: 126, 2012: 270, 2011: 233, ... ]