Кратък фирмен профил

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1080
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131550406
Капитал (лв.): 1 077 193
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 22.12.2017 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху имоти, строеж и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
02.01.2018: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) На проведено извънредно...
11.12.2017: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) Поради липса на кворум,...
05.12.2017: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
07.11.2017: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) В БФБ-София АД са...
15.06.2017: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) На проведено ОСА от...
15.06.2017: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) На проведено на...
05.06.2017: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
31.05.2017: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) Поради липса на кворум,...
27.04.2017: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) В БФБ-София АД са...
06.03.2017: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 737 пъти
[2016: 486, 2015: 127, 2014: 69, 2013: 139, 2012: 314, 2011: 212, ... ]