Кратък фирмен профил

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1080
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131550406
Капитал (лв.): 1 077 193
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 27.09.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху имоти, строеж и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
03.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
10.03.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
03.12.2019: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
01.10.2019: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) На проведено извънредно...
16.09.2019: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) Поради липса на кворум,...
11.09.2019: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
01.08.2019: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) В БФБ АД са постъпили...
24.07.2019: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) На проведено редовно ОСА...
09.07.2019: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) Поради липса на кворум,...
06.06.2019: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) В БФБ АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 293 пъти
[2016: 1 042, 2015: 127, 2014: 69, 2013: 139, 2012: 314, 2011: 212, ... ]