Кратък фирмен профил

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1080
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131550406
Капитал (лв.): 1 077 193
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 12.06.2023 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху имоти, строеж и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
12.09.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
29.06.2023: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (CCBR) На проведено на...
13.06.2023: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (CCBR) Поради липса на кворум,...
05.06.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
02.06.2023: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (CCBR) На проведено на...
17.05.2023: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (CCBR) Поради липса на кворум...
04.05.2023: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (CCBR) ЦКБ Риъл Истейт Фонд...
12.04.2023: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (CCBR) ЦКБ Риъл Истейт Фонд...
05.12.2022: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
30.06.2022: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (CCBR) На проведено на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 076 пъти
[2016: 1 825, 2015: 127, 2014: 69, 2013: 139, 2012: 314, 2011: 212, ... ]