Кратък фирмен профил

Пеклюк ЕООД - Сливница


Контакти

Сливница, 2200
бул. Паисий Хилендарски 40, вх. Б, ет. 2, ап. 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131203373
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство (без процесуално), посредничество и агентство на лица и фирми в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, строителна дейност, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

25.01.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 252 пъти
[2016: 144, 2015: 11, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 2, ... ]