Кратък фирмен профил

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София


Контакти

София, 1407
ж.к. Лозенец, ул. Златен рог 12, ап. офис 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131550438
Капитал (лв.): 1 378 297
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 20.09.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
24.09.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На проведено на 20.09.2019...
24.09.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На проведено редовно ОСА...
19.09.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) Поради липса на кворум,...
19.09.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На основание чл. 84, ал. 1...
29.08.2019: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 02.09.2019 г....
19.08.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) Във връзка с настъпване...
12.08.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ АД е постъпил...
06.08.2019: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) В БФБ АД са постъпили...
05.08.2019: Във връзка с решение на Съвета на директорите от 10.05.2019 г....
05.08.2019: Във връзка с решение на Съвета на директорите от 10.05.2019 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 256 пъти
[2016: 806, 2015: 209, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 437, 2011: 192, ... ]