Кратък фирмен профил

Софарма Имоти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, бл. А, Комплекс Софарма Бизнес Тауърс,
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175059266
Капитал (лв.): 20 103 965
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 05.06.2017  Предстоящо - 21.06.2018 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им
 


Новини

  стр. 1 / 43   стр.    
14.05.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) С настоящото Софарма имоти...
10.05.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) В БФБ-София АД са постъпили...
10.05.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Софарма имоти АДСИЦ-София...
04.05.2018: Софарма АД-София (3JR) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
30.04.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Софарма имоти АДСИЦ-София ...
02.04.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Софарма имоти АДСИЦ-София...
02.04.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Софарма имоти АДСИЦ-София...
23.03.2018: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Дружеството уведомява, че с...
12.03.2018: "Трейс груп холд" и "Холдинг Варна" влизат в Sofix Фондовата...
09.03.2018: IV. Преразглеждане на базата на BGTR30 Изваждат се следните...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 536 пъти
[2016: 672, 2015: 253, 2014: 151, 2013: 302, 2012: 809, 2011: 451, ... ]