Кратък фирмен профил

Интер еър ЕАД - София [Производство по несъстоятелност]


Контакти

София, 1700
бул. Симеоновско шосе 120 Д, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175044428
Капитал (лв.): 5 371 000
 
 
 

Отрасъл: Въздушен транспорт по разписание
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.05.2019 
Предмет на дейност: Превоз по въздуха и други въздухоплавателни услуги, извършвани срещу заплащане, със собствени или наети въздухоплавателни средства, със собствен или нает екипаж, стопанска дейност по наземно обслужване на териториите на летищата, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закон.
 

31.10.2013: Частният самолет на бившия собственик на ОЦК Валентин Захариев...
16.07.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.04.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.01.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
19.03.2007: Амбиции за един милиард За 2006 г. приходите от продажби на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 318 пъти
[2016: 183, 2015: 17, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 66, 2011: 4, ... ]