Кратък фирмен профил

София комерс - заложни къщи АД - София


Контакти

София, 1618
ж.к. Манастирски ливади, ул. "Ралевица" No 74, ет. 3, офис 3.3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131459062
Капитал (лв.): 2 601 154
 
 
 

Отрасъл: Други форми на предоставяне на кредит
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 31.05.2017 
Предмет на дейност: Предоставяне на парични заеми, обезпечени със залог на движими вещи, дейност по добавяне, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, други дейности, не забранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 29   стр.    
11.10.2017: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) С настоящото ...
27.07.2017: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) София Комерс-Заложни...
26.06.2017: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOP) На проведено на...
22.06.2017: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) Във връзка с...
14.06.2017: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) Вписани в Търговския...
06.06.2017: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) На проведено редовно...
05.06.2017: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOP) На проведено на...
05.06.2017: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) На проведено на...
04.05.2017: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) София Комерс-Заложни...
28.04.2017: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) София Комерс-Заложни...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 566 пъти
[2016: 565, 2015: 325, 2014: 149, 2013: 298, 2012: 722, 2011: 498, ... ]