Кратък фирмен профил

София комерс - заложни къщи АД - София


Контакти

София, 1618
ж.к. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131459062
Капитал (лв.): 2 373 469
 
 
 

Отрасъл: Други форми на предоставяне на кредит
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Предоставяне на парични заеми, обезпечени със залог на движими вещи, дейност по добавяне, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, други дейности, не забранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 41   стр.    
27.11.2020: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) София Комерс-Заложни...
29.10.2020: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) София Комерс-Заложни...
09.10.2020: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) Уведомление за...
02.10.2020: "София Комерс – ЗК" с 2% спад на нетната печалба за второто...
02.10.2020: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) На проведено...
01.10.2020: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) София Комерс-Заложни...
01.10.2020: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) София Комерс-Заложни...
29.09.2020: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) София Комерс-Заложни...
25.09.2020: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) София Комерс-Заложни...
23.09.2020: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) На 18.09.2020 г. с №...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 783 пъти
[2016: 1 782, 2015: 325, 2014: 149, 2013: 298, 2012: 722, 2011: 498, ... ]