Кратък фирмен профил

София комерс - заложни къщи АД - София


Контакти

София, 1618
ж.к. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131459062
Капитал (лв.): 2 373 469
 
 
 

Отрасъл: Други форми на предоставяне на кредит
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 02.08.2021 
Предмет на дейност: Предоставяне на парични заеми, обезпечени със залог на движими вещи, дейност по добавяне, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, други дейности, не забранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 46   стр.    
17.09.2021: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) Във връзка с...
10.09.2021: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) Считано от 02.09.2021...
02.09.2021: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) Уведомление относно...
02.09.2021: На основание чл. 19, ал. 4 във връзка с чл. 19, ал. 5 от част...
30.08.2021: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) София Комерс-Заложни...
30.08.2021: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) Уведомление във...
17.08.2021: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) София Комерс-Заложни...
11.08.2021: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
11.08.2021: Търговията с привилегировани акции на "София Комерс – ЗК"...
11.08.2021: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOP) Дружеството припомня...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 170 пъти
[2016: 2 169, 2015: 325, 2014: 149, 2013: 298, 2012: 722, 2011: 498, ... ]