Кратък фирмен профил

ИПО ООД - София


Контакти

София, 1510
ул. Резбарска 47, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040905182
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини за добива и строителството
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Предмет на дейност: Центробежно и класическо леене на сплави от черни и цветни метали; машиностроителни изделия, компоненти, резервни части; ремонт, проектиране и експлоатация на пътностроителна, селскостопанска и друга техника; хотелиерство, ресторантъорство и туроператорска дейност; финансово- счетоводни, икономически и консултантски дейности и услуги; вътрешно и външнотърговска дейност; научно¬изследователска, проектантска, внедрителска, производствена, инженерингова, лизингова и маркетингова дейност; ноу-хау, права върху изобретения, търговски марки, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закона.производство, селвиз, ремонт и търговия с мотокари, електрокари, подемно-транспортна техника, пътно-строителна техника и минни машини.
 

20.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
16.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.12.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.07.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.11.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.03.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.02.1993: Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 481 пъти
[2016: 518, 2015: 90, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 334, 2011: 126, ... ]