Кратък фирмен профил

Недвижими имоти София АДСИЦ - София


Контакти

София, 1303
бул. Христо Ботев 57, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175163724
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 18.02.2021 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, избрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 12   стр.    
25.02.2021: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД е постъпил...
25.02.2021: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (NIS) На проведено редовно...
23.02.2021: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) АБВ Инвестиции ЕООД, в...
03.02.2021: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSS) Недвижими имоти София...
18.01.2021: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSS) Недвижими имоти София...
11.11.2020: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД е постъпил...
16.10.2020: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД е постъпил...
16.10.2020: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД е постъпил...
05.10.2020: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В качеството си на...
28.09.2020: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSS) На проведено редовно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 128 пъти
[2016: 999, 2015: 124, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 228, 2011: 199, ... ]