Кратък фирмен профил

Недвижими имоти София АДСИЦ - София


Контакти

София, 1303
бул.Христо Ботев 57, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175163724
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 15.03.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, избрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
21.03.2019: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) На проведено ОСO от...
15.03.2019: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД са постъпили...
13.03.2019: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) Във връзка с...
13.03.2019: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) Във връзка с...
22.02.2019: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД е постъпил...
04.12.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД е постъпило...
22.11.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД е постъпил...
12.09.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) Във връзка с...
12.09.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) Във връзка с...
22.08.2018: Недвижими имоти София АДСИЦ-София (RSSA) В БФБ АД е постъпил...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 700 пъти
[2016: 571, 2015: 124, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 228, 2011: 199, ... ]