Кратък фирмен профил

Делта кредит АДСИЦ - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175145295
Капитал (лв.): 1 300 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 27.06.2019 
Предмет на дейност: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
09.08.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ АД е постъпил доклад по...
01.08.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) Делта кредит АДСИЦ-София...
01.08.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Делта кредит АДСИЦ-София ...
11.07.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1)...
11.07.2019: Делта кредит АДСИЦ - София (0DC1) В БФБ АД е постъпило...
11.07.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) На основание чл. 75, ал. 2 във...
05.07.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) На проведено на 27-06-2019 г....
01.07.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) На проведено редовно ОСА от...
19.06.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (6AC) Делта кредит АДСИЦ-София...
11.06.2019: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1)...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 194 пъти
[2016: 792, 2015: 123, 2014: 80, 2013: 161, 2012: 381, 2011: 191, ... ]