Кратък фирмен профил

Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 109-115
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175135689
Капитал (лв.): 9 452 340
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 21   стр.    
03.07.2019: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) На проведено редовно ОСА...
28.05.2019: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) В БФБ АД са постъпили...
23.05.2019: Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София свиква Годишно общо събрание на...
03.04.2019: Поради изтичане на срока за наблюдение, БФБ АД прекратява...
01.02.2019: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Ексклузив Пропърти...
25.01.2019: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) На проведено извънредно...
21.12.2018: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) На проведено заседание на...
20.12.2018: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) В БФБ АД са постъпили...
20.11.2018: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Уведомление чл. 17...
05.11.2018: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Уведомление по чл. 148б,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 594 пъти
[2016: 692, 2015: 170, 2014: 103, 2013: 207, 2012: 481, 2011: 262, ... ]