Кратък фирмен профил

Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 109-115
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175135689
Капитал (лв.): 9 452 340
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
03.08.2017: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Уведомление по Регламент...
03.08.2017: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Уведомление по чл. 148б,...
03.08.2017: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Уведомление по Регламент...
31.07.2017: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Ексклузив Пропърти...
26.06.2017: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) На проведено редовно ОСА...
14.06.2017: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Уведомление от Ексклузив...
05.06.2017: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Ексклузив Пропърти АДСИЦ...
05.06.2017: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Ексклузив Пропърти АДСИЦ...
30.05.2017: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Уведомление по чл.17,...
30.05.2017: Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София (5EX) Уведомление по чл. 148б от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 183 пъти
[2016: 281, 2015: 170, 2014: 103, 2013: 207, 2012: 481, 2011: 262, ... ]